Eğitimlerimiz


mChat Erken Tanı Testi

mChat Otizm Erken Tanı Testi ile çocuğunuzun risk durumunu öğrenebilirsiniz.


Test Uygulaması

Otizm

Otizm, yaşamın ilk üç senesinde ortaya çıkabilen, bireyin sosyal etkileşim ve iletişimine zarar verebilen,


Detaylı Bilgi

Zihinsel Engelli

Zihinsel engel, bireylerde yavaş öğrenmeye yol açan ve öğrenme kapasiteleri sınırlayan bir rahatsızlıktır.


Detaylı Bilgi

İşitme Engelli

MERKEZİMİZDE; Dil ve Konuşma Gelişiminin Değerlendirilmesi Ve Desteklenmesi Çocuktaki dil ve konuşma


Detaylı Bilgi

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü, çocuğun anlama, kendini ifade etme ya da akademik anlamda yaşıtlarına ve


Detaylı Bilgi

Fizyoterapi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsar.Fizik tedavi, vücuda


Detaylı Bilgi

Down Sendromu

Down Sendromlu çocukların büyüme ve gelişimleri, diğer çocuklarda olduğu gibi genetik yapı, çevre koşullan


Detaylı Bilgi

Haberler

Duyurular