Eğitim Birimi


AİLE EĞİTİM BİRİMİ

Aile öğrenmenin gerçekleştiği ilk ve doğal çevredir.
 Çocuk, ilk davranış ve bilgilerini bu çevrede kazanır. Ailenin deneyim ve öğrenme olanakları, çocuğa ilk duyumları ve bunlarla oluşan algıları, kavramları kazanma şansı verir.Bu nedenle özel gereksinimli çocukların eğitim yaşamlarında anne-babanın katkıları ve yardımları büyük önem taşımaktadır. Aile eğitimi, bir destek eğitim hizmeti olarak özel gereksinimli çocuklar ya da diğer çocuklar için önemlidir.


MERKEZİMİZDE;Ailelerimizin, çocuklarının özelliklerinin farkında olmaları, davranışlarını kontrol etmeyi öğrenmeleri, beceri ve kavramları nasıl öğretebilecekleri hakkında bilgi ve deneyim edinimleri AİLE EĞİTİM BİRİMİMİZDE gerçekleşmektedir
.Aile eğitim programlarını özel eğitim hizmetimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.
AİLE EĞİTİM BİRİMİMİZ; grupla ya da bireysel olarak ailelerimize; çocuğun gelişimine uygun ve gelişimini hızlandıracak ortam ve koşulların hazırlanması,çocukları ile iletişim kurma becerilerinin arttırılması,çocuklarına ilişkin daha gerçekçi bir bakış açısı edinmeleri,davranış sorunları ile baş etme stratejileri,çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve bulunduğu ortamlara göre davranış modelleri geliştirmesi için çocuğun özelliklerini iyi gözlemleme,çocukları ile ilgili olası sorunları önleme ve sorunlar oluştuğunda çözme becerileri,beceri ve kavramların öğretimi,konularında eğitim vermektedir.


Merkezimizde ailelerimizin merak ettikleri konular hakkında daha geniş bilgi sahibi olması için belirli aralıklarla seminerler düzenlenmektedir.