B.E.P Komisyonu


BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Merkezimizde her çocuk için değerlendirmeler ve eğitim programlarının hazırlanması büyük bir titizlikle gerçekleştirilir.

Bireyselleştirilmiş eğitim planları, komisyonumuz tarafından hazırlanır. Her birimin danışman ve sorumluları değerlendirmeleri gerçekleştirir, sonuçlar komisyonda toplanır ve her çocuk için ayrı bir program hazırlanır. Programlar belirli aralıklarla değerlendirilerek, gözden geçirmeler yapılır ve gereken durumlarda programlar yeniden düzenlenerek çocuk için en verimli şeklini alması sağlanır.

Merkezimizde her çocuğun bağlı olduğu bir birim bulunmaktadır. Bu şekilde, tüm çocuklarımızı yakından takip ederek herhangi bir aksaklığın çıkmaması için tüm önlemleri alırız.

Kullanılan yöntem ve teknikler seçilirken çocuğun tüm özellikleri, mevcut becerileri, gereksinimleri göz önüne alınır. Her bir çocuk için kullanılacak yöntem, terapi biçimi, programlar tek tek belirlenir.

Bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanırken çocuğun ebeveynleri, bakıcısı, büyükanne ve büyükbabalar, teyze, hala yani çocuğun yakın çevresinde olan herkesin katılımı önemsenir.

Ailelerimize sunulan eğitim programları ile bilgi ve becerilerinin arttırılması ve çocukları ile daha başarılı bir yaşam yakalamaları için çalışırız.

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin planlanması ve sunulması çok ciddi bir iştir. Birikimler, deneyimler hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında büyük önem taşır.

Merkezimizin başarısında, ekibimizin donanımı, birikimi ve deneyimleri etkilidir. Tüm bunlar, yarınlara çocuklar yetiştirirken çocuklarımızın menfaati için kullanılır.

Erken dönemde tanılanan bir çocuk için bugün ne yapılacağı çok önemlidir. Bizler bir yaşamı biçimlendirdiğimiz gerçeğini bilerek çalışırız.

Bu satırları okuyorsanız ya bu alanda çalışıyor/ilgileniyorsunuzdur, ya da farklı özelliğe sahip bir çocuğunuz/yakınınız vardır. Sizlerle tanışmayı dileriz..