Dil Terapisi


MERKEZİMİZDE; Dil Ve Konuşma Gelişiminin Değerlendirilmesi Ve Desteklenmesi Çocuktaki dil ve konuşma bozukluklarının sağaltımında en önemli basamak iyi bir değerlendirmenin yapılarak eğitimsel sağaltım planının oluşturulmasıdır.

Bu nedenle;

Merkezimizde dil ve konuşma birimimiz bu alanda güçlüğü olan tüm çocuklar için eğitim planlamasını yaparak uygulamaya koyar.

Orafacial Motor Becerilerin, Artikülâsyon Becerilerinin,

Bilişsel Becerilerin, Alıcı ve İfade Edici Dil Becerilerinin değerlendirilmesi ve eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, alanında uzman eğitimciler tarafından yapılmaktadır.

Yapılan programda “duyuların” en yoğun olarak kullanıldığı çocukluk yıllarında, görsel, işitsel ve dokunsal algı becerilerinin, dil gelişimi üzerindeki etkilerini araştırarak, her çocuk için ayrı ayrı hazırlanan programlarımızla hızlı ve etkili öğrenmeyi, öğrenilen becerilerin tüm ortamlarda uygulanabilmesini sağlamaktayız.