Fizyoterapi


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsar.

Fizik tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj ve egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıklarında ya da yararlanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir. Ağızdan verilen tedavilere ek olarak ya da tek başına uygulanabilir.

Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavidir.
Beyin-omurilik ve periferik sinir felçlerinin,İnme ve serebral palsi,Eklem sertliği ve katılığı-kısıtlılığı,Spastisite,Kırık ve travma gibi hastalık ve durumların akut ve kronik durumlarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, tıbbi (medikal-ilaçla) ve cerrahi (ameliyatla) tedavisi mümkün olmayan birçok hastalıkta ve kronik ağrılı durumlarda, fonksiyonel kısıtlılıkta etkili bir tedaviye olanak sağlar.
*Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, tıbbi ve cerrahi tedaviler yetersiz-etkisiz-gereksiz ise, hastalığın müzminleşme ve ilerleme ihtimali varsa, günlük yaşantı olumsuz etkileniyorsa veya sakatlık gelişmişse yararlı ve gerekli olabilir.


Merkezimizde bulunan fizyoterapistler eşliğinde fiziksel yetersizliği olan öğrencilerimize fizyoterapi seansları verilmektedir.