Otizm


Otizm, yaşamın ilk üç senesinde ortaya çıkabilen, bireyin sosyal etkileşim ve iletişimine zarar verebilen, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan bir rahatsızlıktır.3b873a312455ad044c1928e3fbaffd73.jpgUYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Fırsat öğretimi, "Uygulamalı Davranış Analizi"ne dayalı doğal öğretim yöntemlerinden biridir. Öğretimi çocuğun girişiminin başlattığı ve hiç ön uyaran verilmediği için, ayrıca, hedef davranış gerçekleştiğinde doğal pekiştirme yapıldığı için, doğal öğretim yöntemleri arasında yer almaktadır. Fırsat öğretimi, yaygın olarak, iletişim becerilerinin kazandırılması ya da geliştirilmesi amacıyla kullanılır. Fırsat öğretiminin otizmli özellik gösteren çocuklarda etkili olduğuna ilişkin araştırmalar, fırsat öğretiminin, yavaş edinimle; ancak, yüksek genelleme ve kalıcılıkla sonuçlandığını göstermiştir. Dolayısıyla fırsat öğretimi, günümüzde, otizmli özellik gösteren bireylere iletişim becerilerini kazandırılmasında en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Fırsat öğretimi, çocuk ile çevresindeki kişiler arasındaki etkileşime, çocuğun bir şey denemesini ya da yapmasını teşvik etmek için, çocuğun kendi ilgilerinden yararlanılmasına dayalı bir yöntemdir.

e35d29cc18ca356e4a007f2acce3c6e9.jpgDUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ.

Bireyler bilgi ve becerileri edinirken birçok duyu organını kullanır; çünkü duyular arasında bir ilişki kurulamazsa bilgi ve beceriler istenilen düzeyde öğrenilemez, yani dışarıdan alınan uyarılar, duyu organları aracılığıyla merkezi sinir sistemine aktarılır ve merkezi sinir sistemi bu iletileri bütünleştirerek öğrenmeyi gerçekleşir. Bilgi ve beceri edinmeyi sağlayan duyular şunlardır:

* Tat alma duyusu
* Dokunma duyusu
* İşitme duyusu
* Görme duyusu
* Koku alma duyusu
* Duruş, hareket ve denge duyusu
* Beden farkındalığı duyusu

Beyin bu duyulardan aldığı iletiler arasında bağlantılar kurarak öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar. Duyu bütünlemesi bozukluğu olan çocuklar, duyu organlarının iletilerini bütünleyemedikleri için bilgi ve becerileri öğrenmede ve diğer insanlarla ve çevreleriyle etkileşimde güçlükler yaşarlar. Ayrıca bu bozukluktan dolayı bazı duyular beyne ulaşmadığı için sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin, işitsel uyaranları bütünleme bozukluğu olan çocuklar, bazı seslere karşı aşırı duyarlı olabilirken bazı yüksek seslerin farkında olmayabilirler. Tensel uyaranları bütünleme bozukluğu olan çocuklar, dokunmaya ve suya karşı aşırı hassasiyet gösterebilir veya vücuduna batırılan iğneyi bile hissetmeyebilirler. Denge duyusu bozukluğu olan çocuklar, merdivenlerden inmeye karşı korku geliştirebilir, her adımı tedirgin atabilir ve hafif yüksekliklere çıkamayabilirler. Görme duyusu bozukluğu olan çocuklar, güneşte ve parlak ışıkta gözlerini kapatabilirler.

Duyu bütünleme terapisiyle, merkezi sinir sisteminin duyular arasında gerekli bağlantıları kurabildiği söylenilmektedir. Duyu bütünleme terapisi, çocuğun çevresiyle daha uyumlu olmasını, dışarıdan gelen uyaranlara karşı gerçekçi tepkiler vermesini, içinde bulunduğu mekânı algılamasını, vücudu üzerinde hâkimiyet kurmasını, kendini tanımasını ve doğru öğrenmesini sağladığı öne sürülmektedir.

Duyu bütünleme terapisi, çeşitli fiziksel etkinliklerden ve duyu diyetinden oluşur. Fiziksel etkinlikler, vücudun bazı bölgelerine yapılan masajları ve denge, yuvarlama, döndürme, sürükleme, sallama vb. hareketleri içerir. Duyu diyeti, içinde bulunulan ortamın duyuları uyaracak biçimde düzenlemesidir. Fiziksel etkinlikler geniş bir alan içinde yapılır. Çeşitli büyüklüklerde toplar, minderler, yastıklar, salıncaklar, fırçalar, ipler, çarşaflar, pamuklar vb. araç-gereçler kullanılır.

Bu terapi DEHB, öğrenme bozukluğu, nöromotor gelişim geriliği ve yaygın gelişimsel bozukluğu (Otizm ve alt gruplarında) olan çocuklara uygulanmaktadır.Duyusal uyaranları algılamada farklılık gösteren otistik çocukların;doğru tepkiler verebilmeleri, kendilerini tanıyabilmeleri, çevrelerinin farkında olmaları ve hareketlerini kontrol altına alabilmeleri için ‘Duyu Bütünleme Terapisi’ otistik çocukların sağaltım süreçlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir.

Gelişmekte olan yeni tedavi metodlarının takipçisi olan merkezimizde ‘Duyu Bütünleme Terapisi’ bu konuda eğitimli uzmanlar tarafından ‘Duyu Bütünleme Terapi Odası’nda uygulanmaktadır.OYUN TERAPİSİOyun, çocuğunun en önemli uğraşısıdır. Oyun aracılığıyla ilişkileri anlar, çevresini ve materyalleri keşfeder,
Adeta minik bir dünyada gelecekle ilgili hazırlıklar yapar.

Çocukluk yıllarındaki, sosyal ve duygusal gelişimin daha sonraki yıllarda kişilik gelişimini, ilişki ve iletişim becerilerinin temelini oluşturduğu ve oyun oynamanın bu becerilerin kazanılmasındaki etkisi bilinmektedir.

Çocuk bireysel oyundan grupla oyun oynamaya geçince sosyalleşme süreci hızlanır ve çocuk akranlarıyla birlikte bu doğal ortamda sosyalleşir. Oyun çocuğun yaşamının ayrılmaz parçasıdır.

Bu nedenle,

MERKEZİMİZDE; oyun bir öğretim ve sağaltım aracı olarak değerlendirilmektedir.

Yaygın gelişimsel bozukluk, sosyal uyum güçlüğü, Otizm, hiperaktivite, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve özgüven yoksunluğu gibi tanılarla izlenen çocuklarımızda oyun, çocuğu tanımak için bir teknik olarak kullanılmaktadır.

Çocuğun kendini anlatması, neden-sonuç ilişkilerini kurabilmesi ve hareket ederek deşarj olması için oyun en verimli araçtır.

Özgüven ve kendini ifade etme problemi olan ya da kendi problemleri ile başa çıkmakta güçlük çeken çocuklar için oyun yolu ile çocuğun kendi duygu ve düşünce dengelerinde, belirli ve gerekli değişiklikleri yapabilmesi sağlanmaktadır.

Merkezimizde oyun,

KİŞİLİK GELİŞİMİNDE; Yasak dürtüleri kabul edilebilir şekilde ifadesi ve yaşantılar üzerinde kontrol sağlanarak kaygı düzeyini aza indirgemek,

PSİKOSOSYAL GELİŞİMDE; Çevre ile etkileşim sonucunda kazanılan becerilerle iç ve dış çelişkilerin çözümlenmesini sağlamak,

SOSYAL ÖĞRENMEDE; Gözlemleyerek öğrenmek, olayların bilişsel olarak içselleştirilmesiyle bilgi kazanmak,

ZİHİN KURAMI; sosyal etkileşimde başkalarının duygularını, isteklerini, niyetlerini dikkate almak ve anlamak becerilerini öğretmek amacıyla kullanılmaktadır.

Oyun terapisi ile çocuğun problem çözme, probleme yönelik yapılan eylemlerin değiştirilmesi, önceden görülmeyen ilişkilerin görülmesi ve ortaya çıkan ani durumların kavranması ile bu durumlara oryantasyonu sağlanmaktadır.

Özellikle Oyun Oynama Becerisinde Ciddi Problemler Yaşayan Çocuklar İçin Oyun;Çocuklar arasında ortak bir anlaşma yolu olduğu için, Çocuğun, nesneler dünyasıyla ilişki kurmasını sağladığı için,Özgürlük ve bireysellik kazanmasını sağladığı için, Farkındalığını arttırdığı ve toplumsallaşmasına büyük ölçüde yardımcı olduğu için çok önemli bir etkinliktir.

Oyun oynayamadığını, oyun dağarcığının sınırlı olduğunu düşünen anne- babalarMerkezimizde oyunu nasıl kullanacağınızı ve oyunun sihrini sizler de öğrenebilirsiniz.