Geri
HomeOtizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

Otizm spektrum bozukluğu, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan ve sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlar üzerinde farklılıkların görüldüğü bir nörogelişimsel bozukluktur. Her otizmli bireyin belirtileri ve ihtiyaçları farklılık gösterebilir, bu yüzden bireyselleştirilmiş eğitim programları otizmli bireylerin gelişimine en uygun yaklaşımı sunar.

Otizmli çocuklar için eğitim programları, erken tanı ve erken müdahale ile başlar. Erken müdahale, otizmli çocukların sosyal becerilerini, iletişim becerilerini, dil gelişimini ve özbakım becerilerini desteklemeyi amaçlar.

Otizmli çocuklar için eğitim programlarında bireyselleştirme büyük önem taşır. Çünkü her otizmli çocuğun öğrenme tarzı, ilgi alanları ve güçlü yönleri farklıdır. Bireyselleştirilmiş eğitim programları, otizmli bireyin öğrenme hızına, bireysel tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilir. Bireyselleştirilmiş yaklaşımlar, erken müdahale, sosyal beceri geliştirme, iletişim becerilerini destekleme ve günlük yaşam becerilerini kazandırma gibi temel prensiplere dayanır. Bu programlar, otizmli bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı, bağımsızlık ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Her otizmli bireyin öğrenme yolculuğu farklı olduğu için, eğitim programları da bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilir ve sürekli olarak değerlendirilir.
Sitemizde yer alan M-Chat Testini uygulayarak çocuğunuzu değerlendirebilirsiniz.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN EĞİTİMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİ

 1. Uygulamalı Davranış Analizi (UDA): UDA, OSB'li bireylere becerilerin öğretilmesi, istenmeyen davranışların azaltılması ve yeni davranışların kazandırılması için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, hedeflenen beceri adım adım parçalara bölünür, pozitif pekiştireçler kullanılarak istenen davranışlar güçlendirilir ve tekrarlanır.

 2. Yapılandırılmış Öğretim: Yapılandırılmış öğretim, OSB'li bireylerin öğrenme sürecini desteklemek için düzenli ve yapılı bir ortam sağlar. Öğrenme materyalleri, görsel destekler, zaman çizelgeleri ve talimatların basit ve anlaşılır bir şekilde sunulması gibi yöntemler kullanılır.

 3. Bilişsel Becerilerin Geliştirilmesi: Otizmli bireylerde bilişsel becerilerin (dikkat, hafıza, problem çözme, planlama, organizasyon vb.) geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışmalar, zihinsel esneklik, soyut düşünme, problem çözme stratejileri ve akademik becerilerin öğretimi üzerine odaklanır.

 4. Görsel Destekler:OSB'li bireyler, görsel desteklerle iletişimi, anlamayı ve yönergeleri takip etmeyi daha iyi anlayabilirler. Görsel destekler, pictogramlar, semboller, zaman çizelgeleri, görsel programlar, görsel talimatlar veya görsel ipuçları şeklinde olabilir. Bu destekler, günlük rutinlerin anlaşılmasını ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırabilir.

 5. İşbirlikçi Öğrenme ve Sosyal Beceriler: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin sosyal becerilerini geliştirmek için işbirlikçi öğrenme stratejileri kullanılabilir. Grup çalışmaları, takım projeleri ve rol oyunları gibi etkinlikler, sosyal etkileşimi teşvik edebilir ve işbirliği becerilerini güçlendirebilir.

 6. İletişim ve Dil Becerileri Geliştirme: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde iletişim becerileri geliştirme amacıyla çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar arasında taklit oyunları, kullanıcı dostu dil, sosyal hikayeler, artırılmış alternatif iletişim (AAC) araçları, işaret dili veya öğrenme ortamlarında artan iletişim fırsatları gibi stratejiler bulunabilir.

 7. Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi: OSB'li bireyler sosyal etkileşimde zorluk yaşayabilir. Sosyal becerilerin geliştirilmesi için sosyal hikayeler, sosyal beceri modellemesi, sosyal beceri eğitim programları ve sosyal etkileşim etkinlikleri gibi yöntemler kullanılır. Bu yöntemler, bireyin başkalarıyla etkileşim kurma, sosyal ipuçlarını anlama ve uygun sosyal davranışları sergileme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

 8. Bireyselleştirilmiş Öğrenme: Her OSB'li bireyin ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle bireyselleştirilmiş öğrenme stratejileri kullanılmalıdır. Bireyin güçlü yönleri, ilgi alanları ve öğrenme stilleri dikkate alınarak öğrenme programları ve etkinlikler kişiselleştirilir.

 9. Duyusal Entegrasyon:OSB'li bireylerde duyusal hassasiyet veya duyusal işleme sorunları görülebilir. Duyusal entegrasyon stratejileri, çevresel uyaranları daha iyi tolere etmeleri ve duyusal deneyimleri daha etkili bir şekilde yönetmeleri için kullanılır. Bunlar arasında duyusal odalar, sakinleştirici teknikler ve farklı duyusal girişimler bulunabilir.

 10. Duyusal Bütünleme Terapisi: Otizmli bireylerde duyusal işleme zorlukları yaygın olabilir. Duyusal Bütünleme Terapisi, duyusal girişimlere duyarlılığı düzenleme, duyusal uyaranlara uyum sağlama ve duyusal işleme becerilerini geliştirme üzerine çalışmalar içerir.

 11. Oyun terapisi: çocuklar, ergenler veya yetişkinler gibi bireylerin duygusal, sosyal ve davranışsal zorluklarına yardımcı olmak için oyunun terapötik kullanımını içeren bir tedavi yöntemidir. Oyun terapisi, bireylerin iç dünyalarını ifade etmelerine, duygusal rahatlama sağlamalarına, sorunlarını anlamalarına ve çözmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

 12. Davranış Değiştirme Terapisi: özel ihtiyaçları olan bireylerin istenmeyen davranışlarını tanımlamak, anlamak ve değiştirmek için kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenleri anlamaya odaklanır ve daha uygun davranışları teşvik etmeyi ,sosyal, duygusal ve davranışsal becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Whatsapp Destek Hattı