Geri
26 Ocak

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinden bir ya da birkaçında yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.  ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TÜRLERİ Okuma …

21 Temmuz

M-CHAT Otizm Değerlendirme Testi Nedir?

M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers), 16 ila 30 ay arasındaki çocuklarda otizm belirtilerini tespit etmek için geliştirilmiş bir tarama aracıdır. M-CHAT, Amerikalı psikologlar Diana Robins, Deborah Fein ve Marianne Barton tarafından geliştirilmiştir. Otizm spektrum bozukluğu, erken tanı ve …

21 Temmuz

Denver Gelişim Testi Nedir?

Denver Gelişim Testi Nedir? Denver Gelişim Testi (Denver Developmental Screening Test – DDST), 1960’lı yıllarda Dr. William K. Frankenburg ve Dr. Robert J. Dodds tarafından geliştirilmiş bir tarama aracıdır. Bu test, 0 ila 6 yaş arasındaki çocukların gelişimini değerlendirmek için …

21 Temmuz

Güncel Dil ve Konuşma Terapisi Modelleri

1. Bireyselleştirilmiş Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve konuşma terapisi, bireyselleştirilmiş yaklaşımlar kullanarak bireyin özel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Bireyselleştirilmiş terapi, bireyin yaşına, dil gelişim düzeyine, zorluklarının türüne ve diğer bireysel faktörlere göre düzenlenir. Terapistler, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini dikkate …

21 Temmuz

Otizm Tedavisinde Yaygın Olarak Kullanılan Terapi Modelleri

1. Eğitim Tabanlı Terapiler Uygulamalı Davranış Analizi (Applied Behavior Analysis – ABA): ABA, otizm spektrum bozukluğu tedavisinde en sık kullanılan ve bilimsel olarak desteklenen bir yöntemdir. Bu terapi, bireyin davranışlarını gözlemleyerek istenmeyen davranışları azaltmaya ve istenilen davranışları artırmaya odaklanır. ABA, …

20 Temmuz

Duyu Bütünleme: Tanım ve Temel Kavramlar

Duyu bütünleme, insanların çevresindeki dünyayı algılamak ve anlamak için kullandıkları temel bir süreçtir. İnsanlar çevrelerinden çeşitli duyusal bilgileri alırlar; örneğin, görsel uyaranlar (ışık ve renkler), işitsel uyaranlar (sesler ve konuşmalar), dokunsal uyaranlar (dokunma ve basınç), koku ve tat gibi duyusal …

Whatsapp Destek Hattı