Geri
HomeD-DEP Derin Disleksi Eğitimi

D-DEP Derin Disleksi Eğitimi

D-DEP NEDİR?
Derin Disleksi Eğitim Programı okuma yazma ve anlamada problem yaşayan, 6-14 yaş aralığında, özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış bireyler için geliştirilmiş ve hazırlanmış bir eğitim programıdır. D-DEP Çoklu duyusal (görsel işitsel kinestetik) öğrenme yaklaşımı ile hazırlanmıştır.

D-DEP NE YAPAR ?
Program;

  • Okuma hatalarını en aza indirmeyi,
  • Akıcı ve anlamlı okumayı artırmayı,
  • Disgrafi çalışmalarıyla öğrencinin yazım hatalarını en aza indirerek yazının okunurluğunu artırmayı hedefler.

Bunun yanı sıra görsel-işitsel algı kitaplarında ile bireyin dikkat ve bellek gelişimini destekleyici çalışmalar bulunur. Kitaplarda yer alan etkinlikler basitten- karmaşığa, bilinenden- bilinmeyene ve kolaydan-zora ilkeleriyle hazırlanmıştır.
Program sistematik ve duyusal materyaller ile öğrenmeyi kolaylaştırır. D-DEP eğitim bataryası ile başlangıçta değerlendirilen bireye, uygun program hazırlanır. Eğitim sürecinde bireyin bilişsel ve akademik öğrenmesi için tüm öğrenme yolları kullanılır.

ÇOKLU DUYUSAL ÖĞRENME YAKLAŞIMI
Bireylerin bilgileri öğrenme ve anlama süreçlerinde birden fazla duyu organını kullanarak edindikleri bir öğrenme yaklaşımını ifade eder. Bu yaklaşım, görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik (hareket ve denge) duyuların bir araya getirilmesini içerir. Her bireyin öğrenme tarzının farklı olduğunu kabul eder ve bu nedenle çeşitli duyusal girdilerin kullanılmasıyla öğrenme sürecini zenginleştirmeyi amaçlar.
Bu yaklaşım, aşağıdaki temel unsurları içerebilir:

  1.Görsel Öğrenme: Bilgilerin görsel olarak sunulması, grafikler, tablolar, resimler ve diğer görsel öğeler aracılığıyla bilgiyi anlamayı amaçlar.
  2.İşitsel Öğrenme: Sesli olarak açıklamalar, konuşmalar, dersler ve diğer işitsel bilgi sunumları aracılığıyla öğrenmeyi içerir.
  3.Dokunsal (Taktil) Öğrenme: Elle dokunma, materyallerle etkileşimde bulunma ve somut deneyimler yoluyla öğrenmeyi destekler.
  4.Kinestetik (Hareket ve Denge) Öğrenme: Hareket etme, fiziksel aktiviteler ve denge gerektiren etkinliklerle öğrenmeyi içerir.D-DEP ‘TEN KİMLER FAYDALANIR ?
6-14 yaş aralığında, Özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı olan, okuma, yazma ve anlamada problem yaşayan her çocuk faydalanabilir.

D-DEP’İ KİMLER UYGULAYABİLİR?
D-DEP Eğitimi almış kişiler uygulayabilir. Kurumumuzda D-DEP eğitimi almış uygulayıcılarımız bulunmaktadır.

Whatsapp Destek Hattı