Geri
HomeZihinsel Engelli Bireyler

Zihinsel Engelli Bireyler

Zeka, bir bireyin düşünme, anlama, problem çözme, bellek, dikkat ve öğrenme becerilerini içeren bilişsel işlevleri ifade eder. Zihinsel engellilik, bireyin bilişsel, zihinsel, iletişimsel, adaptif davranışsal ve sosyal becerilerinin normalden geri kaldığı durumları içerir. Bu durum, genellikle doğum öncesi, doğum sırası veya erken çocukluk döneminde ortaya çıkar.
Zihinsel engelli bireylerin eğitiminde temel hedef, bireyin yaşam kalitesini artırmak, bağımsızlık düzeyini yükseltmek, sosyal becerilerini geliştirmek, öz-bakım becerilerini kazandırmak ve potansiyelini maksimize etmektir.

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER :

  1. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları: Zihinsel engelli bireyler için eğitim planları, bireyin özel ihtiyaçlarına ve güçlü yönlerine göre düzenlenir. Bireyselleştirilmiş eğitim planları, bireyin öğrenme düzeyini ve hedeflerini belirleyerek ona uygun öğrenme deneyimleri sunmayı amaçlar.

  2. Öğrenme ve Akademik Beceri Geliştirme: Zihinsel engelli bireylerin temel akademik becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapılır. Bunlar, okuma, yazma, matematik, kelime dağarcığı, sayılar, harfler ve temel bilgi ve anlama becerilerini içerebilir. Öğretmenler, bireyin seviyesine uygun olarak materyalleri ve yöntemleri seçer ve bireyin akademik gelişimini destekler.

  3. Görsel Destekler: Zihinsel engelli bireyler genellikle görsel materyallerle daha iyi öğrenirler. Görsel destekler, resimler, semboller, grafikler, işaretler veya görsel takvimler gibi araçları içerir. Bu materyaller, bireyin anlama, hatırlama ve iletişim becerilerini destekler.

  4. Somut Materyaller: Somut materyaller, zihinsel engelli bireylerin soyut kavramları anlamalarına yardımcı olur. Örneğin, sayılar, harfler veya matematiksel kavramlar gibi soyut konuları öğretirken manipülatif materyaller, oyun malzemeleri veya elle tutulur nesneler kullanılabilir.

  5. İşlevsel Beceri Eğitimi: Zihinsel engelli bireyler için günlük yaşam becerilerini öğrenmek önemlidir. Bu beceriler, kişisel hijyen, yemek yeme, giyinme, temizlik gibi günlük aktiviteleri içerir. İşlevsel beceri eğitimi, bireyin bağımsızlık düzeyini artırmak ve günlük yaşam aktivitelerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

  6. İletişim ve Sosyal Beceri Geliştirme: Zihinsel engelli bireylerin iletişim ve sosyal etkileşim becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar, sözel veya destekleyici iletişim araçlarıyla iletişimi teşvik eder, ifade becerilerini geliştirir ve sosyal etkileşimleri artırır. Örneğin, rol oynama, sosyal hikayeler, grup etkinlikleri, işbirliği oyunları, duygusal farkındalık çalışmaları gibi çalışmalar yapılabilir.

  7. Sosyal Beceri Geliştirme: Zihinsel engelli bireylerin sosyal etkileşim becerilerini geliştirmek için sosyal beceri eğitimi önemlidir. Bu, iletişim becerileri, arkadaşlık kurma, işbirliği yapma, empati gibi sosyal etkileşim ve ilişki kurma becerilerini içerir. Rol oynama, modelleme, grup çalışmaları ve sosyal hikayeler gibi yöntemler kullanılabilir.

  8. Motor ve Hareket Becerileri Geliştirme: Zihinsel engelli bireylerin motor becerilerini geliştirmek için motor çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar, el-göz koordinasyonu, ince motor beceriler, denge, koordinasyon ve beden farkındalığı üzerine odaklanabilir. Örneğin, el becerilerini geliştiren kas çalışmaları, spor aktiviteleri, dans, jimnastik veya fiziksel egzersizler gibi çalışmalar yapılabilir.

  9. Destekleyici İletişim: Zihinsel engelli bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek için destekleyici iletişim yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler, sembolik iletişim sistemleri (örneğin, resim kartları, işaret diline dayalı sistemler), artırılmış iletişim cihazları veya alternatif ve destekleyici iletişim (AAC) araçlarını içerir.

  10. Teknolojik Destekler: Zihinsel engelli bireylerin öğrenme ve iletişim becerilerini desteklemek için teknolojik araçlar kullanılabilir. Örneğin, tabletler, özel yazılımlar, dokunmatik ekranlar, sesli geribildirim cihazları gibi teknolojik destekler kullanılabilir.

Whatsapp Destek Hattı