Geri
HomeGelişim Geriliği

Gelişim Geriliği

Gelişim geriliği, bireylerin bilişsel, fiziksel, dil ve iletişim, sosyal-duygusal veya motor becerileri gibi alanlarda yaşıtlarına göre farklılık gösterme durumudur.

Gelişim geriliği olan bireyler, genellikle farklı oranlarda destek ve müdahaleye ihtiyaç duyarlar. Eğitimlerin amacı, bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, günlük yaşam becerilerini geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Gelişim geriliğinde erken teşhis ve erken müdahale, gelişim geriliğinin etkilerini azaltmada ve bireyin gelişim potansiyelini artırmada önemli bir rol oynar.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP): Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları, gelişim geriliği olan bireyler için özel olarak tasarlanmış eğitim programlarıdır. BEP'ler, bireyin güçlü yönlerini, zorluklarını, hedeflerini ve öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alarak kişiselleştirilir. Bu programlar, bireyin bilişsel, sosyal, dil ve iletişim, motor ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

GELİŞİM GERİLİĞİ OLAN BİREYLERİN EĞİTİMLERİNDE UYGULANAN ÇALIŞMALAR

  1. Bilişsel Beceri Geliştirme: Bilişsel beceri geliştirme çalışmaları, bireyin bilişsel işlevlerini iyileştirmek ve geliştirmek için kullanılır. Bu çalışmalar arasında problem çözme becerilerini geliştirme, mantıksal düşünme becerilerini destekleme, hafıza ve dikkat geliştirme, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi etkinlikler bulunur. Oyunlar, bulmacalar, deneyler, zeka oyunları ve etkileşimli görevler gibi materyaller kullanılabilir.

  2. Sosyal Beceri Geliştirme: Sosyal beceri geliştirme çalışmaları, gelişim geriliği olan bireylerin sosyal etkileşim becerilerini güçlendirmeyi hedefler. İletişim becerileri, takım çalışması, problem çözme, empati ve duygusal farkındalık gibi alanlarda çalışmalar yapılır. Rol oyunları, sosyal hikayeler, modellemeler, drama ve sosyal etkinlikler gibi etkinlikler kullanılabilir.

  3. İletişim ve Dil Geliştirme: Gelişim geriliği olan bireylerin iletişim ve dil becerilerini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar arasında işaret dilinin öğretilmesi, artırılmış alternatif iletişim (AAC) sistemlerinin kullanılması, dil gelişimini destekleyen oyunlar, hikaye anlatma ve kelime dağarcığı geliştirme aktiviteleri yer alır.

  4. Özgül Öğretim Yöntemleri: Gelişim geriliği olan bireyler için özgül öğretim yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler, bireyin öğrenme stillerine ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır. Örneğin, görsel öğretim yöntemleri, somut öğretim stratejileri, tekrarlı öğretim, sistemli öğretim ve aşamalı ilerleme gibi yöntemler kullanılabilir.

  5. Günlük Yaşam Becerileri Öğretimi: Gelişim geriliği olan bireylerin günlük yaşam becerilerini kazanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Bu beceriler arasında kişisel bakım, beslenme, temizlik, giyinme, ev işleri, zaman yönetimi ve toplu taşıma gibi beceriler yer alır. Pratik uygulamalar, modelleme, yönergeler, taklit oyunları ve sosyal hikayeler gibi stratejiler kullanılabilir.

  6. Duyusal Bütünleme Terapisi: Otizmli bireylerde duyusal işleme zorlukları yaygın olabilir. Duyusal Bütünleme Terapisi, duyusal girişimlere duyarlılığı düzenleme, duyusal uyaranlara uyum sağlama ve duyusal işleme becerilerini geliştirme üzerine çalışmalar içerir.

  7. Oyun terapisi: çocuklar, ergenler veya yetişkinler gibi bireylerin duygusal, sosyal ve davranışsal zorluklarına yardımcı olmak için oyunun terapötik kullanımını içeren bir tedavi yöntemidir. Oyun terapisi, bireylerin iç dünyalarını ifade etmelerine, duygusal rahatlama sağlamalarına, sorunlarını anlamalarına ve çözmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

  8. Davranış Değiştirme Terapisi: özel ihtiyaçları olan bireylerin istenmeyen davranışlarını tanımlamak, anlamak ve değiştirmek için kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenleri anlamaya odaklanır ve daha uygun davranışları teşvik etmeyi ,sosyal, duygusal ve davranışsal becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Whatsapp Destek Hattı