Geri
Homeİşitme Engelli Eğitim Programlarımız

İşitme Engelli Bireyler

İşitme engelliler, işitme kaybı veya işitme bozukluğu nedeniyle duyma yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş olan bireylerdir. İşitme engellilerin iletişim ve sosyal etkileşim yetenekleri işitme kaybının derecesine ve tipine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

İşitme engellilik çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Doğuştan işitme kaybı, genetik faktörler, enfeksiyonlar, erken çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar veya kazalar gibi faktörlerden kaynaklanabilir. İlerleyici işitme kaybı ise yaşlılık, kronik enfeksiyonlar veya uzun süreli gürültüye maruz kalma gibi faktörler sonucunda ortaya çıkabilir.

İşitme engelliler için işitme cihazları da büyük önem taşır.

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

  1. Bireyselleştirilmiş Öğretim Yaklaşımı: İşitme engelli öğrencilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için bireyselleştirilmiş öğretim yaklaşımları kullanılır. Bu, öğrencinin güçlü yönlerine ve ihtiyaçlarına odaklanarak onlara uygun bir eğitim planı oluşturmayı içerir. Öğretmenler, işitme engelli öğrencilerin bireysel öğrenme tarzlarını ve hızlarını dikkate alarak eğitim programlarını uyarlar.

  2. Akademik Eğitim: İşitme engelli bireyler, akademik becerilerini geliştirmek için özel eğitim alırlar. Bu, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve dil becerilerini içerebilir. Öğretmenler, işitme engelli öğrencilere uygun eğitim materyalleri ve yöntemler sağlar

  3. İntegrasyon ve Sosyal Beceriler: İşitme engelli bireylerin sosyal becerilerini geliştirmek ve topluma entegre olmalarını sağlamak önemlidir. Öğrencilere, etkileşim becerileri, arkadaşlık kurma, iletişim kurma ve problem çözme gibi sosyal becerileri öğretmek için özel programlar geliştirilir.

  4. Görsel İşitsel Yöntemler: İşitme engelli bireylerin öğrenme süreçlerini desteklemek için görsel ve işitsel materyaller kullanılır. Öğretmenler, işitme engelli öğrencilere görsel materyaller, resimler, grafikler, videolar ve işitsel materyaller, ses kayıtları ve işitsel gösterimler kullanarak dersleri daha etkili bir şekilde aktarabilir. Bu yöntemler, görsel ve işitsel uyaranları kullanarak işitme engelli öğrencilerin anlama ve hatırlama becerilerini güçlendirir.

  5. Konuşma Terapisi: İşitme engelli bireylerin konuşma becerilerini geliştirmek için konuşma terapisi uygulanır. Konuşma terapisi, işitme kaybı olan bireylerin doğru sesleri çıkarmayı, sözcükleri doğru bir şekilde telaffuz etmeyi ve dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu terapi, işitme engellilerin işitme cihazları veya işitme implantları kullanması durumunda daha etkili olabilir.

  6. Duyusal Bütünleme Terapisi: Otizmli bireylerde duyusal işleme zorlukları yaygın olabilir. Duyusal Bütünleme Terapisi, duyusal girişimlere duyarlılığı düzenleme, duyusal uyaranlara uyum sağlama ve duyusal işleme becerilerini geliştirme üzerine çalışmalar içerir.

  7. Oyun terapisi: çocuklar, ergenler veya yetişkinler gibi bireylerin duygusal, sosyal ve davranışsal zorluklarına yardımcı olmak için oyunun terapötik kullanımını içeren bir tedavi yöntemidir. Oyun terapisi, bireylerin iç dünyalarını ifade etmelerine, duygusal rahatlama sağlamalarına, sorunlarını anlamalarına ve çözmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

  8. Davranış Değiştirme Terapisi: özel ihtiyaçları olan bireylerin istenmeyen davranışlarını tanımlamak, anlamak ve değiştirmek için kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. Bireylerin davranışlarının altında yatan nedenleri anlamaya odaklanır ve daha uygun davranışları teşvik etmeyi ,sosyal, duygusal ve davranışsal becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Whatsapp Destek Hattı